ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

м. Харків, редакція від «12» жовтня 2022 року

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Сайт https://morris.digital/ (надалі – «Веб-сайт») знаходиться під адмініструванням фізичної особи Зенін Максим Миколайович, який є співвласником даного веб-сайту та представляє інтереси компанії "Morris Digital".

Ми піклуємося про конфіденційність та безпеку Ваших персональних даних, у зв'язку з чим нами розроблена ця Політика конфіденційності та захисту персональних даних (надалі – «Політика»), яка встановлює порядок здійснення обробки персональних даних, визначає види персональних даних, які збираються, цілі їх використання, визначає заходи безпеки для захисту персональних даних, закріплює умови доступу до персональних даних, а також контактну інформацію щодо отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних та звернень з будь-якими питаннями щодо практики захисту персональних даних.
Використовуючи цей Веб-сайт, Ви приймаєте практики захисту персональних даних, зазначені у цій Політиці, а також надаєте свою згоду на обробку, збір, систематизацію, використання та накопичення персональних даних. Якщо Ви не згодні з цією Політикою, просимо Вас не використовувати цей Веб-сайт.
Ми залишаємо за собою право у будь-який час вносити зміни у цю Політику. Будь-які зміни набувають чинності одночасно з оприлюдненням їх у новій редакції на Веб-сайті, про що зазначається шляхом оновлення дати у верхній частині цієї Політики. У випадку внесення істотних змін до цієї Політики, нами буде розміщено відповідне повідомлення про це на Веб-сайті та зазначено термін набрання такими змінами чинності. Якщо протягом зазначеного терміну Ви не відмовитеся від їх прийняття у письмовій формі, Ви автоматично підтверджуєте свою згоду із відповідними змінами Політики. Ми рекомендуємо час від часу звертатися до цієї Політики, щоб бути в курсі будь-яких змін або доповнень.
У даній Політиці, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають наступне значення:
Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;
Володілець персональних даних – фізична чи юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено Законом;
Закон – Закон України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01 червня 2010 року;
Суб’єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до Закону здійснюється обробка її персональних даних;
Згода суб’єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки;
Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу;
Розпорядник бази персональних даних – фізична чи юридична особа, якій власником бази персональних даних або законом надано право обробляти ці дані;
База персональних даних – іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.

ЗБІР ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

При використанні Вами Веб-сайту, здійснюється збір лише тих персональних даних, зокрема, але не виключно: імені, прізвища, адреси електронної пошти, номеру контактного телефону тощо, нікнейму у месенджері Telegram, які свідомо і добровільно були надані Вами як суб'єктом персональних даних в цілях використання сервісів Веб-сайту, що відповідно до вимог законодавства є згодою суб'єкта персональних даних на обробку персональних даних відповідно до сформульованої в цій Політиці мети їх обробки.
При використанні Вами сервісів Веб-сайту, нами автоматично збирається певна інформація про Вас, зокрема:
- тип пристрою, що використовується Вами для доступу до Веб-сайту, час доступу, IP-адреса;
- інформація про пристрій, що використовується Вами для доступу до Веб-сайту, у тому числі інформація про програмне забезпечення пристрою, апаратні засоби тощо;
- інформація про Ваші дії протягом часу перебування не Веб-сайті;
- інформація про Вашу геолокацію.
Ми не збираємо інформації, до обробки якої законодавством встановлені певні вимоги, а саме: інформацію про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання в скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних.
Ми збираємо інформацію про Вас для її використання та обробки, зокрема, у таких цілях:
- належне функціонування Веб-сайту з метою досягнення цілей Веб-сайту;
- забезпечення, підтримка та покращення функціонування та зручності Веб-сайту;
- реалізація будь-яких інших цілей, для яких інформація була зібрана.

ПРАВА СУБ’ЄКТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід’ємними і непорушними.
Суб’єкт персональних даних має право:
1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
5) пред’являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до уповноваженої особи або до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.<

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Персональні дані, зібрані нами, зберігатимуться протягом строку, необхідного відповідно до мети їх обробки.
Після того, як суб'єкт персональних даних перестав бути користувачем Веб-сайту шляхом видалення свого облікового запису на Веб-сайті, його персональні дані також автоматично видаляються.

ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТРЕТІМ ОСОБАМ

На Веб-сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти, дія цієї Політики на функціонування яких не розповсюджується. Ми рекомендуємо звертатися до політик конфіденційності таких веб-сайтів перед будь-якою передачею їм своїх персональних.

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ/p>Ми використовуємо комплексну програму безпеки даних, що включає в себе загальноприйняті адміністративні і технологічні заходи безпеки для захисту Вашої персональної інформації від несанкціонованого доступу, використання, зміни або розкриття.
Однак, незважаючи на це, ми не можемо гарантувати абсолютну безпеку інформації, що надається через мережу Інтернет або зберігається в наших базах даних.

ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ COOKIES

Cookie - це текстовий файл або файли, що містять невеликий обсяг інформації, які надсилаються веб-браузеру і зберігаються на пристрої користувача. До таких пристроїв можна віднести комп'ютер, мобільний телефон або інший пристрій, за допомогою якого користувач відвідує Веб-сайт.
Ми використовуємо файли cookies та інші веб-технології для збору інформації і належного функціонування Веб-сайту. Наприклад, ми використовуємо ці технології для:
- збору інформації про способи використання наших сайтів: відвідуваних сторінках, тривалості перебування на кожній сторінці;
- визначення ефективності наших рекламних кампаній та управління ними;
- належного функціонування Веб-сайту;
- персоналізації роботи з Веб-сайтом.
Зазвичай інформація, що збирається за допомогою зазначених веб-технологій, не дозволяє ідентифікувати користувача. Проте, у разі реєстрації Вами облікового запису на Веб-сайті, інформація, зібрана нами за допомогою веб-технологій, може бути пов'язана з іншою інформацією, яка безпосередньо ідентифікує користувача.
Файли cookies можуть бути вічними (постійними), тобто такими, що зберігаються на пристрої до їх видалення або тимчасовими (сесійними), тобто такими, що зберігаються тільки до закриття браузера. Крім того, файли cookies поділяються на основні (встановлюються безпосередньо Веб-сайтом) та сторонні (встановлюються іншими веб-сайтами).
Для більш якісного відображення і детального аналізу контенту на Веб-сайті, ми можемо використовувати послуги третіх осіб (сторонніх сервісів). При цьому, ми не можемо вплинути на роботу файлів cookies, які використовуються такими особами, і не несемо відповідальності за файли cookies, а також за захист персональних даних, зміст і практику забезпечення конфіденційності такими третіми особами.
Найчастіше веб-браузери налаштовані на автоматичне використання файлів cookies. Для того, щоб відключити файли cookies, скористайтеся функцією довідки у своєму браузері.
Microsoft Edge — https://privacy.microsoft.com/uk-ua/privacystatement
Mozilla Firefox — https://www.mozilla.org/privacy/websites/#cookies
Google Chrome — https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=uk
Opera — https://help.opera.com/latest/web-preferences/#cookies
При цьому, повноцінне функціонування Веб-сайту можливе лише за умови використання файлів cookies, а їх вимкнення може призвести до обмеження доступу до контенту і неповноцінного функціонування Веб-сайту.

ФОП ЗЕНІН МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

РНОКПП: 3579401791
Розрахунковий рахунок: UA863220010000026000310044494
Банк: АТ "УНІВЕРСАЛБАНК", МФО 322001
e-mail: main@morris.digital
тел.: +380 63 217 8714

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

м. Харків, редакція від «12» жовтня 2022 року

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Публічний договір (далі – Оферта, Договір) є офіційною пропозицією «Виконавця» на сайті https://morris.digital/, щодо надання послуг рекламного агентства (далі – Послуг) за допомогою інструментів інтернет-маркетингу, юридичним та/або дієздатним фізичним особам (далі – Замовник) на наведених нижче умовах шляхом надання послуг.
1.2. Відповідно до статей 641, 642 Цивільного Кодексу України (ЦК України) у разі прийняття викладених нижче умов та оплати послуг юридична або фізична особа, яка робить акцепт цієї оферти, стає Замовником (акцепт оферти рівносильний укладенню договору на умовах, викладених в оферті). Приймаючи Оферту, Замовник тим самим підтверджує, що ці умови не обмежують його законних прав та інтересів.
1.3. Цей Договір на надання Послуг (Оферта) вважається укладеним (акцентованим) з моменту заповнення Замовником Заявки на Сайті Виконавця та надходження коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця.
1.4. Виконавець та Замовник надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності необхідні для укладання та виконання цього Договору на надання Послуг.
1.5. Приймаючи Оферту, Замовник тим самим підтверджує, що ці умови не обмежують його законних прав та інтересів. У зв'язку з вищевикладеним, уважно прочитайте текст цієї Оферти і якщо Ви не погоджуєтесь з будь-яким пунктом Оферти, Виконавець пропонує Вам відмовитися від використання послуг.

ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ

2.1. З метою цієї Оферти наведені нижче терміни використовуються в наступному значенні:
Оферта – реальний громадський договір на надання Послуг.
Сайт – інтернет-сайт: https://morris.digital/, який використовується Виконавцем на правах власності.
Послуги – будь-які послуги Виконавця, види та вартість яких визначається індивідуально або консультаційних послуг в іншій формі. Форма та необхідність надання супутніх послуг визначаються Виконавцем самостійно.
Акцепт Оферти - повне та беззастережне прийняття Оферти шляхом здійснення дій по 100% попередньої оплати Послуг.
Виконавець – сайт https://morris.digital/ в особі ФОП Зенін Максим Миколайович або іншого суб'єкта господарювання, який має право надати послуги Замовнику на умовах цієї Оферти.
Замовник – особа, яка здійснила Акцепт Оферти на викладених у ній умовах.
Договір на надання послуг (далі – Договір) – договір між Замовником та Виконавцем на надання послуг, який укладається за допомогою Акцепту цієї Оферти.

ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

3.1. Предметом цієї Оферти є надання Замовнику Рекламних послуг силами Виконавця відповідно до умов цієї Оферти шляхом надання послуг в онлайн форматі за винагороду, що виплачується Замовником Виконавцю, або надання Замовнику послуг за плату за діючими розцінками Виконавця.
3.2. Вартість кожного виду Послуги встановлюється індивідуально Виконавцем. Цей договір надання Послуг вважається укладеним з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
3.3. Платежі за цим договором здійснюється одним із способів, що пропонуються Замовнику, у тому числі при натисканні кнопки «Сплатити», які включають:
- Оплата електронними коштами;
- Оплата через платіжні термінали або інтернет-банкінг;
- Оплата на розрахунковий рахунок Виконавця через банк або банк-еквайр;
- Оплата через спеціально уповноважених агентів (фізичних або юридичних осіб);
- Іншими способами за попереднім погодженням з Виконавцем.

УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

4.1. Виконавець надає обмежений доступ Замовнику до послуги, розміщеної на Сайті.
4.2. Види та способи оплати кожного виду Послуги зазначаються на Сайті.
4.3. Замовлення Послуги підтверджується заповненням Замовником відповідної заявки та внесенням оплати одним із способів, вказаних на Сайті. Виконавець приступає до виконання своїх обов'язків, відповідно до умов цієї Оферти, а також згідно з Додатком до цієї Оферти, з моменту оплати відповідної грошової суми за замовлені Послуги, відповідно до виставлених Замовнику рахунків, дотримуючись при цьому домовлених раніше із Замовником термінів надання Послуг. вказаних у Додатку до цієї Оферти. Якщо інші умови оплати не погоджені сторонами додатковою угодою до цієї Оферти.
4.4. При належному виконанні Виконавцем своїх зобов'язань за цією Офертою Замовник приймає виконані роботи. У разі виявлення недоліків при прийомі Замовником наданих Виконавцем Послуг, зобов'язується в той же термін надати мотивовані коментарі із зазначенням недоліків та надсилає його Виконавцю. Виконавець зобов'язаний усунути зазначені недоліки в розумний термін та надати результати Замовнику. Робота вважається прийнятою, якщо Замовник у 5-(п'яти) денний строк не пред'явить свої письмові мотивовані коментарі Виконавцю.
4.5. Результат виконаних Послуг передається Замовнику у вигляд

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП ЗЕНІН МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ
РНОКПП: 3579401791
Розрахунковий рахунок: UA863220010000026000310044494
Банк: АТ "УНІВЕРСАЛБАНК", МФО 322001
e-mail: main@morris.digital
тел.: +380 63 217 8714